ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

Ενεργειακό Τζάκι για ζεστό και οικονομικό χειμώνα!

Πρόκειται για ένα τζάκι με πολύ υψηλότερη απόδοση από το συμβατικό, καθώς εκμεταλλεύεται τη ροή του ζεστού αέρα που δημιουργείται από την καύση του ξύλου μέσα στον θερμοθάλαμο που περιβάλλει την εστία του. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό ανοιχτό τζάκι που έχει συνήθως απόδοση γύρω στο 15%, ένα ενεργειακό τζάκι έχει απόδοση που φτάνει ή και υπερβαίνει το 80%. Έχει μικρότερη και ελεγχόμενη κατανάλωση ξύλου από το συμβατικό, ενώ η ροή του αέρα μπορεί να είναι είτε φυσική (απλό ενεργειακό τζάκι), είτε μηχανική (αερόθερμο τζάκι). Η συνήθης λειτουργία είναι με την πόρτα κλειστή, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας και την καλύτερη καύση. Μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης του σπιτιού.

Τα ενεργειακά τζάκια αποτελούν τζάκια κλειστής εστίας που θερμαίνουν τον χώρο μέσω της ροής ζεστού αέρα. Τα σημαντικότερα οφέλη της εγκατάστασης ενός ενεργειακού μέσου θέρμανσης είναι τα ακόλουθα:

Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Εξοικονόμηση χρημάτων

Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Καύση των περισσότερων στοιχείων που απελευθερώνονται, με αποτέλεσμα να είναι πιο υγιεινό για τον χρήστη

Λιγότερες ανάγκες συντήρησης συγκριτικά με ένα συμβατικό τζάκι

Μεγαλύτερη ασφάλεια λόγω της απομόνωσης της εστίας μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πόρτας

Εξαιρετικής σημασίας για την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεί η επιλογή του επαγγελματία που θα πραγματοποιήσει την τοποθέτηση.

Πριν από την οποιασδήποτε εργασία, πρέπει να προηγηθεί η μελέτη του χώρου από ειδικό.

Μελετάμε το χώρο σου…και προτείνουμε τις κατάλληλες επιλογές!