αστάρι μετάλλων, μεταλλικές επιφάνειες, ριπολίνη για μέταλλα