βελατούρα, διακόσμηση, Ξυλοπροστασία, προστατευτικό βερνίκι ξύλου, ριπολίνη, συντηριτικό ξύλου