ανακαίνιση, βαφή, επισκευή, Χρώματα για εσωτερικές επιφάνειες