επισκευή, στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, τσιμεντόστοκος